Atpakaļ

Garantija un atgriešana


Garantijas noteikumi

1. Visām www.fissman.lv pirktajām precēm ir ražotāja garantija. 

2. Noteiktais garantijas termiņš precēm ir LR likuma kārtībā, kas ir 2 gadu garantija no produkta pirkuma brīža.

3. Informējam, ka ražotāja garantijas nosacījumi ir spēkā, ja pircējs var uzrādīt pirkumu apliecinošu dokumentu (čeks, pavadzīme); 

4. FISSMAN produkta garantija ir spēkā no iegādes datuma un ir attiecināma uz ražošanas defektiem: plaisām, mikroplaisām, iespiedumiem, deformāciju utt.

5. Ražotāja garantijas nosacījumi nav spēkā pret bojājumiem, kas radušies pircēja vai lietotāja vainas dēļ un tie ir: 
5.1. Prece nav lietota tai paredzētajām vajadzībām un nav ekspluatēta tā, kā tas ir norādīts preces lietošanas instrukcijā: produkts ir pārkarsēts vai citādi apzināti bojāts;

5.2. Garantija neattiecas uz dabiskām izmaiņām produkta ārējās īpašībās, kas radušās ekspluatācijas laikā: ārējā vai iekšējās virsmas mehāniskie bojājumi (skrāpējumi, nobrāzumi utt.), dabiskas metāla krāsas izmaiņas, traipi, kaļķa nosēdumi utt.

5.3. Ja pircējs preci ir izmantojis ražošanas vai profesionāliem mērķiem (gadījumā, ja konkrētā prece nav paredzēta šādiem nolūkiem);

5.4. Garantija nedarbojas, ja radušies bojājumi nepareizas preces transportēšanas rezultātā.

5.5. Ja prece kopta izmantojot nepareizus kopšanas līdzekļus;

5.6. Ja izstrādājuma redzamas nekvalificēta remonta pēdas.

6. Gadījumā, ja prece ir sabojājusies, pircējam ir šādas iespējas: 
6.1. Doties pie produkta ražotāja vai izplatītāja un uz vietas aizpildīt garantijas anketu (līdzi ņemot pirkuma čeku vai pavadzīmi);

6.2. Pēc anketas aizpildīšanas un produkta bojājuma analīzes, pircējam ir iespēja izvēlēties sev piemērotāko garantijas veidu (1 - Preces maiņa pret citu preci līdzvērtīgā cenā; 2 – Veikala dāvankartes saņemšana līdzvērtīgā cenā; 3 – naudas atgriešana par bojāto preci).

7. Sūdzību un ārpustiesas strīdu izskatīšanas kārtība.
Sūdzību par preču pieejamību vai kvalitāti lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi eveikals@fissman.lv vai rakstveidā, nosūtot uz adresi Mazā Krasta iela 83, Rīga, LV-1003. Sūdzība tiks izskatīta 15 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.
Ja sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Jūs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekritīsiet, Jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot preces pārdevējam rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot:
- vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;
- iesnieguma iesniegšanas datumu;
- strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.

Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinātājiem:
- Informācija par strīdu risināšanas procesu: www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process
- Informācija par ārpustiesas patērētāju strīdu risinātāju datubāzi: www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze
- Informācija par strīdu izšķiršanu tiešsaistē (SIT): Ja ir radusies problēma ar tiešsaistē nopirktu preci, klients var izmantot SIT platformu, lai iesniegtu sūdzību, ko izskatīs neatkarīga strīdu izšķiršanas struktūra. Links uz SIT platformu: ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=LV 


Atgādinām, ka patērētājiem 24 mēnešu laikā no preces piegādes dienas ir likumā noteiktās tiesības pieteikt prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošu preci.


Noteikumi par atteikuma tiesību izmantošanu

I. Atteikuma tiesības:

1. Jums ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no šā līguma, neminot iemeslu.
2. Atteikuma tiesību izmantošana beigsies pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad jūs esat ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko jūs esat norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā.
3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ir jāinformē mūs SIA “FISSMAN”, juridiskā adrese Mazā Krasta iela 83, Rīga, LV-1003, tālruņa numuri: 25233325, e-pasta adrese: eveikals@fissman.lv par lēmumu atteikties no šā līguma (skatīt SIA „FISSMAN” interneta vietnē www.fissman.lv ievietotās veidlapas par atteikuma tiesību izmantošanu paraugu).
4. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikumu tiesību izmantošanu nosūtīsiet pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

II. Atteikuma radītās sekas:

5. Ja jūs atteiksieties no šā līguma, mēs jums atmaksāsim visus no jums saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka jūs esat izvēlējies piegādes veidu, kas nav mūsu piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids), ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par jūsu lēmumu atteikties no šā līguma. Jebkurā gadījumā saistībā ar šādu atmaksāšanu no jums netiks iekasēta nekāda maksa.
6. Jums preces jānodod www.fissman.lv klientu centrā Mazā Krasta iela 83, Rīgā, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk, kā 14 dienu laikā no dienas, kad jūs mums paziņojāt savu lēmumu atteikties no šā līguma. Termiņš būs ievērots, ja jūs preces nosūtīsiet atpakaļ uz klientu centra adresi Mazā Krasta iela 83, Rīgā, pirms 14 dienu termiņa beigām. Lūdzu ņemt vērā, ka SIA FISSMAN par precēm, kas sūtītas pa Ekprespastu, to pieņemšanas brīdī ir tiesības fiksēt iespējamos preces vizuālos bojājumus, kā arī komplektācijas saturu. Gadījumos, kad nosūtot preces uz SIA FISSMAN klientu centru, izmantojot kurjerpastu, SIA FISSMAN konstatēs preces bojājumus vai preces neatbilstību vizuālajam stāvoklim un komplektācijai uz preces saņemšanas brīdi, Jūs tiksiet informēts un Jums tiks nosūtīta konstatācijas akta kopija. Rekomendējam preces nodot klātienē, Rīgā, Mazā Krasta iela 83.
7. Jums būs jāsedz ar preču atpakaļ atdošanu saistītās tiešās izmaksas. Maksimālās izmaksas varētu būt aptuveni 30 EUR.
8. Jūs esat atbildīgs tikai par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču raksturu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos.
9. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā jums ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei. (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā, piemēram, izņemt preci no iesaiņojuma). Izmantojot atteikuma tiesības, Jūs esat atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudes nolūkam paredzēto. Jūs esat atbildīgs par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.
SIA „FISSMAN” lūdz patērētājus preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei, piemēram, preci lietot tik daudz, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā, piemēram, izņemt preci no iesaiņojuma, bet negatavot tajos pārtikas produktus, nelikt uz plīts virsmas, nemazgāt, neskrāpēt ar instrumentiem).
10. Jūs esat atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.
11. Izņemot šo noteikumu 12. punktā norādītos gadījumus, Jūs varat izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 dienu laikā, sedzot:
11.1. izdevumus par preces piegādi, kas nav SIA „FISSMAN” piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids;
11.2. preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas, izņemot gadījumus, kad SIA „FISSMAN” ir piekritis segt šīs izmaksas vai nav informējis Jūs, ka Jums ir jāsedz izmaksas;
11.3. preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai. Jūs neesat atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja SIA „FISSMAN” nebūs Jūs informējis par atteikuma tiesībām patērētāju tiesību aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

III. Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības:

12. Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos, tajā skaitā, ja:
• preces cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikumu tiesību termiņā;
• preces tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem vai ir nepārprotami personalizētas;
• prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;
13. Pirkuma līguma kopijas interneta veikals www.fissman.lv neuzglabā.
14. Lai izlabotu pasūtījuma laikā ieviesušās ievadkļūdas, lūdzu, sazinieties ar mums pa telefonu (25233325) vai sūtiet e-pastu: eveikals@fissman.lv
15. Pirkuma pieteikumu Jūs varat aizpildīt latviešu vai krievu valodā.
16. SIA „FISSMAN” interneta vietnē www.fissman.lv ir ievietotas veidlapas par atteikuma tiesību izmantošanu. Lejupielādē šeit.
17. Interneta veikalā www.fissman.lv apskatāmo preču attēli var nedaudz atšķirties no piedāvātās preces. Lai precizētu vai konkretizētu preces raksturojumu vai novērstu ar tās pasūtīšanu saistītās neskaidrības, lūdzam sazināties ar www.fissman.lv pa epastu: eveikals@fissman.lv, tel. 25233325, lai izvairītos no nepatīkamiem pārpratumiem.
18. SIA „FISSMAN” informē, ka konstatējot atpakaļ atdotās preces vērtības zudumu, vērsīsies tiesā ar prasības pieteikumu par SIA „FISSMAN” radīto zaudējumu segšanu, kas radušies patērētāja rīcības rezultātā.
19. Sūdzību par preču pieejamību vai kvalitāti lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz šādu elektroniskā pasta adresi – eveikals@fissman.lv vai lūdzam sūdzību iesniegt rakstveidā, nosūtot uz šādu adresi: Rīga, Mazā Krasta iela 83, LV-1003 Sūdzība tiks izskatīta 30 dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.

Vai vēlaties zināt visus jaunumus?

Pieraksties mūsu jaunumiem un akcijām!
Nospiežot pogu, Jūs piekrītat konfidencialitātes politikai.