Garantija

1. Visām www.fissman.lv pirktajām precēm ir ražotāja garantija. 

2. Noteiktais garantijas termiņš precēm ir LR likuma kārtībā, kas ir 2 gadu garantija no produkta pirkuma brīža.

3. Pretenzijas pieteikšanas tiesības ir spēkā, ja prece izmantota tikai tai paredzētajos apstākļos un atbilstoši lietošanas instrukcijai. 

4. Garantijas nosacījumi ir spēkā, ja pircējs var uzrādīt pirkumu apliecinošu dokumentu (čeku, pavadzīmi). 

5. Garantijas nosacījumi nav spēkā pret bojājumiem, kas radušies pircēja vai lietotāja vainas dēļ un tie ir: 

5.1. prece nav lietota tai paredzētajām vajadzībām un nav ekspluatēta tā, kā tas ir norādīts preces lietošanas instrukcijā; 

5.2. dabiska elementu nolietojuma gadījumos. 

5.3. ja preci pircējs ir izmantojis ražošanas vai profesionāliem mērķiem (gadījumā, ja konkrētā prece nav paredzēta šādiem nolūkiem); 

5.4. garantija nedarbojas, ja radušies bojājumi nepareizas preces transportēšanas rezultātā.

5.5. ja prece kopta izmantojot nepareizus kopšanas līdzekļus;

5.6. ja izstrādājuma redzamas nekvalificēta remonta pēdas.

6. Ja prece ir sabojājusies, pircējam ir šādas iespējas:

6.1. Doties pie produkta ražotāja vai izplatītāja un uz vietas aizpildīt garantijas anketu (līdzi ņemot pirkuma čeku, pavadzīmi); 

6.2. Pēc anketas aizpildīšanas un produkta bojājuma analīzes, pircējam ir iespēja izvēlēties sev piemērotāko garantijas veidu (1 - Preces maiņa pret citu preci līdzvērtīgā cenā; 2 – Veikala dāvankartes saņemšana līdzvērtīgā cenā; 3 – naudas atgriešana par bojāto preci).